Navigational analysis

5.3.5 Kolektivní ochrana

V dřívějším období byly vybudovány pro ukrytí obyvatelstva jednoúčelové a víceúčelové ochranné stavby, včetně systému pražského metra a dopravních tunelů, které jsou rozloženy regionálně asymetricky, neboť byly budovány v souladu s představou nejvíce ohrožených regionů v případě válečného konfliktu. V poslední době již další výstavba neprobíhá a důraz je položen na přípravu improvizovaných úkrytů  , budovaných svépomocí, které však mohou poskytnout jen částečný stupeň ochrany proti parám a plynům toxických látek včetně látek uvolněných při průmyslových haváriích, případně proti B-agens.

 
 

powered by sirdik