Navigational analysis

6. kapitola - Terorismus a ochrana člověka

Řadu cenných podkladů pro tuto kapitolu poskytli pp. prof. Ing. Jiří Matoušek, DrSc. z Masarykovy univerzity v Brně, doc. Ing. Josef Janošec, CSc. z Institutu ochrany obyvatelstva Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru v Lázních Bohdaneč a doc. RNDr. Petr Linhart, CSc. z Pardubické univerzity. Z jejich učebnic a materiálů jsme převzali řadu cenných informací, které uvádíme v doporučené literatuře. Za tuto významnou pomoc jim autoři děkují.

 
 

powered by sirdik