Navigational analysis

3. kapitola – Ochrana obyvatelstva
Autoři vycházeli zejména z textů autorů Mgr. Bohumíra Martínka, Ph.D., doc. RNDr. Petra Linharta, CSc. a kolektivu pracovníků Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a Ing. Danuše Kratochvílové. Díky patří i Ing. Jiřímu Hruškovi, Ing. Aleši Kudlákovi a Ing. Janu Horákovi. Kompletní seznam literárních odkazů uvádíme v doporučené literatuře.
 
 

powered by sirdik