Navigational analysis

5. kapitola – Ochrana obyvatelstva proti CBRN prostředkům
Řadu cenných podkladů pro tuto kapitolu poskytli pp. prof. Ing. Jiří Matoušek, DrSc. z Masarykovy univerzity v Brně, doc. RNDr. Petr Linhart, CSc. z Pardubické univerzity, pplk. gen. št. prof. MUDr. Jan Österreicher, Ph.D. z Nemocniční základny, VÚ 6900 v Hradci Králové, MUDr. Josef Štorek, Ph.D. z Jihočeské univerzity a MUDr. Stanislav Brádka ze Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany v Kamenné. Z učebnic a materiálů uvedených autorů jsme převzali řadu informací, které uvádíme v doporučené literatuře. Za tuto významnou pomoc jim autoři děkují.
 
 

powered by sirdik