Navigational analysis

5.1 Úvod do problematiky

Termínem „fenomén CBRN (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear)“ se vyjadřuje existence bezpečnostního rizika v podobě hrozby nebo použití jaderných, biologických nebo chemických prostředků (dříve vyvíjených pro potřeby Zbraní Hromadného Ničení) na civilní populaci.

Kritickou infrastrukturou se rozumí výrobní i nevýrobní systémy, jejichž nefunkčnost by měla vážné dopady na bezpečnost, ekonomiku a zachování nezbytného rozsahu dalších základních funkcí státu při krizových situacích.

Riziko fenoménu  CBRN určuje míra závažnosti, vyjádřená:

  1. trvale se rozšiřujícím okruhem subjektů, které těmito prostředky disponují nebo usilují o jejich získání;
  2. zvláštním nebezpečím reprezentovaným možností ovládnutí malého počtu prostředků jednotlivci nebo nestátními skupinami;
  3. mimořádným nebezpečím představovaným terorizmem v řadě regionů světa;
  4. reálnou hrozbou použití prostředků CBRN k vydírání.
 
 

powered by sirdik