Navigational analysis

5.3 Technická a organizační opatření v prevenci biologického ohrožení

Prevenci biologického napadení nelze v žádném případě redukovat pouze na zdravotnické zajištění. Významné místo má rovněž soubor technických a organizačních kroků. Jde o dlouhodobá přípravná opatření, ke kterým se přikročí bezprostředně před pravděpodobným útokem s použitím B-agens (biologického agens).

K dlouhodobým opatřením přípravy na potenciální biologické napadení patří zejména:

 • osvětová, výchovná a výuková činnost u vojsk a obyvatelstva;
 • komplexní příprava specialistů u vojsk a záchranných služeb;
 • příprava detekčních a dekontaminačních prostředků;
 • příprava osobních ochranných prostředků;
 • příprava infrastruktur kolektivní ochrany;
 • příprava dopravních prostředků a logistiky;
 • příprava systémů komunikace a informace;
 • vybudovaný systém hygieny;
 • fungující systém zásobování nezávadnou vodou a potravinami.

Z pohledu aktuálního biologického napadení dlouhodobá zabezpečení vytvářejí nezbytné podmínky pro podstatné snížení následků biologického napadení. Bez bezprostředních a krátkodobých opatření učiněných v co nejkratší možné době před očekávaným biologickým úderem by však tato zabezpečení nemohla být efektivně využita. Mezi kroky, které spadají do doby těsně před útokem nebo již koincidují s jeho začátkem, kdy jsou ochranná a záchranná opatření obecně nejúčinnější, náleží zejména:

 • trvalá pohotovost specialistů vojsk a záchranných služeb;
 • dokonalé zpravodajské informace o záměrech a možnostech potenciálního protivníka (včetně teroristů);
 • včasné varování a alarmování cílové populace;
 • rychlé použití osobních ochranných prostředků;
 • rychlé zaujetí míst v kolektivních zařízeních;
 • rychlé zaujetí funkčních sestav specialisty vojsk a záchranných služeb spolu s technikou, materiálem, dopravními a komunikačními prostředky;
 • rychlá aktivace dekontaminačních a jiných opatření, která jsou z pohledu biologického napadení následná.
 
 

powered by sirdik