Navigational analysis

5.3.4 Ochrana jednotlivce

Metody fyzické ochrany začaly být ve světě vyvíjeny již v průběhu 1. světové války pro vojska a v přípravě na očekávanou 2. světovou válku také pro obyvatelstvo. Zahrnovaly v prvé řadě ochranné masky a dále různé typy ochranných oděvů.

Základ ochrany jednotlivce v našich podmínkách tvoří ochrana dýchacích cest, jíž reprezentují ochranné masky. Všechny současné ochranné masky české/československé výroby mají ochranné filtry poskytující dokonalou ochranu proti plynům a parám toxických látek a B-agens a současně jsou vybaveny protidýmovou vložkou, takže poskytují ochranu i proti aerosolům toxických látek a B-agens.

  • Standardními vojskovými maskami jsou M-10M a OM-90;
  • Standardními civilními ochrannými maskami jsou masky pro dospělé, tj. CM-3, CM-4;
  • CM-4M, CM-5, CM-5D, CM-5DM, CM-6, CM-6M a masky pro děti (od 3 do 10 – 12 let) DM-1, CM-3/3h;
  • Standardními ochrannými prostředky pro malé děti (od 1,5 do 3 let) jsou dětské ochranné kazajky DK-62 a DK-88;
  • Standardními ochrannými prostředky pro nejmenší děti (do 1,5 r) jsou dětské ochranné vaky DV-65 a DV-75;
  • Pro ochranu povrchu těla jsou zavedeny pouze v armádě jednorázové ochranné pláštěnky z plastů (s přezůvkami a rukavicemi) JP-75 a JP-90.

Pro civilní obyvatelstvo je konstrukce těchto prostředků inspirací pro vlastní přípravu improvizovaných ochranných prostředků povrchu těla, hlavy a končetin s využitím pláštěnek proti dešti, bot, rukavic, návleků z plastových folií, sáčků k doplnění vícevrstvé ochrany povrchu těla, kterou lze zajistit běžnými oděvy, vyrobenými zejména z materiálů, které špatně propouštějí plyny a páry a chrání před aerosolovými částicemi.

 

M10M
OM90
cm3
cm4
cm5 cm6 dm1 CM_3_3hl
dk62 dk88
dv65
dv75
10.plastenka.JP-75 11
 
 

powered by sirdik