Navigational analysis

5.3.1 Včasné varování, detekce a identifikace v systému ochrany

B-agens mají vlastnostmi, které činí jejich útok obtížně zjistitelný. Jedná se o nepatrné koncentrace se zpožděným účinkem. K zamezení infekce celé cílové populace je nesmírně důležitý systém včasného varování, které jedině poskytuje možnost přijetí okamžitých ochranných opatření proti B-agens, tedy nasazení ochranných masek nebo/a vyhledání vhodného úkrytu. Nezastupitelný význam mají další následné kroky, jako dekontaminace, ošetření vody, likvidace kontaminovaných potravin aj., spolu s pečlivým zjištěním, kdy a kde vypukly případy onemocnění k zabránění dalšího šíření infekčního agens.

Významné je také varování v případě, kdy došlo k šíření infekce, ale ještě nedošlo k onemocnění, tedy v případech, kdy je nezbytné nasadit adekvátní medicínská opatření. Je to také důležité pro včasnou izolaci infikovaných osob k zamezení dalšího šíření infekce. Jakmile nemoc vypukne, je důležitá rychlá identifikace B-agens k nasazení účinné terapie a ke správnému zhodnocení účinku a následků útoku.

 
 

powered by sirdik