Navigational analysis

2. kapitola - Organizace zdravotnictví v době válečného stavu a při hromadných poškozeních zdraví za nevojenských krizových situací

Podkladové materiály pro tuto kapitolu poskytli pp. MUDr. Roman Blanař z Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Ing. Ladislav Burian, ředitel organizace Zdravotnické zabezpečení krizových stavů v Příbrami a Milan Harapát, vedoucí Útvaru krizového managementu Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze, za které jim autoři velmi děkují. Díky patří i p. Ing. Václavu Fišerovi z oddělení krizového řízení a obrany Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

 
 

powered by sirdik