Navigational analysis

2.7 Klíčová literatura

[1] Folwarczny, L., Pokorný, J.: Evakuace osob. SPBI, Ostrava, 2006, 125 s., ISBN 80-86634-92-2

[2] Hlaváčková, D., Štorek, J., Fišer, V., Neklapilová, V., Vraspírová, H.: Krizová připravenost zdravotnictví. NCO NZO, Brno, 2007, 198 s., ISBN 978-80-7013-452-8

[3] Humlíček , V., Žák, A., Balík, J., Kvapil, J.: Kombinovaný polní a teritoriální systém zdravotnického zabezpečení. Vojenské zdravotnické listy, 66, 3, 1997, 73-76, ISSN 0372-7025

[4] Linhart, P.: Některé otázky ochrany společnosti. MV – GŘ HZS ČR, Praha, 2005, 95 s., ISBN 80-86640-43-4

[5] Linhart, P., Šilhánek, B.: Ochrana obyvatelstva v Evropě. MV – GŘ HZS ČR, Praha, 2005, 196 s., ISBN 80-86640-55-8

[6] Martínek, B. a kol.: Ochrana člověka za mimořádných událostí. MV – GŘ HZS ČR, Praha, 2003, 119 s., ISBN 80-86640-08-6

[7] Navrátil, L., Brádka, S.: Úkoly krizového managementu v ochraně obyvatelstva. ZSF JU, České Budějovice, 2006, 80 s., ISBN 80-7040-881-2

[8] Раков, А. Л., Сосюкин, А. Е. и др.: Военно-полевая терапия. Фолиант, Санкт-Петербург, 2003, 383 с., ISBN 5-93929-065-5

[9] Šenovský, M., Adamec, V.: Základy krizového managementu. SPBI, Ostrava, 2004, 102 s., ISBN 80-86634-44-2

[10] Šenovský, M., Šenovský, P., Adamec, V.: Ochrana kritické infrastruktury. SPBI, Ostrava, 2007, 141 s., ISBN 978-80-7385-025-8

[11] Štětina, J. a kol.: Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Grada, Praha, 2001, 436 s., ISBN 80-7169-688-9

[12] Vesecký, J.: Východiska změn a analýzy podmínek činnosti zdravotnické služby ČS. Armády za branné pohotovosti státu. In Sborník Vojenské zdravotnické listy VLA JEP, Hradec Králové, 61, 1992, 2-3, ISSN 0372-7025

 
 

powered by sirdik