Navigational analysis

4. kapitola – Systém havarijního a krizového plánování, Zásady řízení a činnost zdravotnické záchranné služby a zdravotnických zařízení při mimořádných událostech a za krizových situací, organizace činnosti zdravotnického zásahu v místě mimořádné událost

Podkladové materiály pro tuto kapitolu poskytli MUDr. Josef Štorek, Ph.D. z Jihočeské univerzity a Ing. Václav Fišer z oddělení krizového řízení a obrany Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Autoři dále vycházeli z textu „Krizová připravenost ve zdravotnictví“ MUDr. Dany Hlaváčkové ředitelky odboru krizové připravenosti Ministerstva zdravotnictví. Tímto jim řešitelé děkují.

 
 

powered by sirdik