Navigational analysis

1. kapitola - Strategie bezpečnostní politiky pro zdravotnictví, bezpečnostní systém státu, struktura, kompetence a úkoly prvků zdravotnictví při zajištění bezpečnosti

Podkladové materiály pro tuto kapitolu poskytl Ing. Václav Fišer z oddělení krizového řízení a obrany Krajského úřadu Jihomoravského kraje, kterému autoři tímto děkují. Dále řešitelé vycházeli z aktuální „Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví České republiky“. Díky patří i Ing. Jiřímu Hruškovi, Ing. Aleši Kudlákovi a Ing. Janu Horákovi. Seznam použitých materiálů uvádíme v doporučené literatuře.

 
 

powered by sirdik