Navigational analysis

1.4 Právní prostředí krizového řízení

Obecné členění

Obecně lze právní předpisy, vstupující do úpravy krizového řízení rozdělit do tří základních skupin:

nicméně činnost prvků systému zdravotnictví je za všech situací především limitována předpisy odvětvovými:

A dále metodickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

 
 

powered by sirdik