Navigational analysis

1.2 Bezpečnostní systém státu, bezpečnostní legislativa

Bezpečnostní politika (státu) je chápána jako společenská činnost, jejíž základ tvoří souhrn základních státních zájmů, cílů a nástrojů jejich dosažení.

Bezpečnostní politiku tvoří pět základních komponentů:

Základním dokumentem vlády, tvořícím realizační rámec bezpečnostní politiky ČR je tzv. bezpečnostní strategie. Aktuální bezpečnostní strategie je přijata usnesením vlády č. 1254 ze dne 10. prosince 2004. Při výslovném odvolání na základní ústavní zákony a zahraniční vojenské a politické závazky ČR je členěna na pět základních částí, rozpracovávajících přístup ČR k zajištění své bezpečnosti v komplexním významu slova:

 1. východiska bezpečnostní politiky ČR;
 2. bezpečnostní zájmy ČR;
  • definování životních, strategických a dalších zájmů ČR;
 3. bezpečnostní prostředí;
 4. strategie prosazování bezpečnostních zájmů;
  • formulování přístupů k ochraně zájmů prostřednictvím dílčích politik bezpečnostní systém ČR;
 5. bezpečnostní systém ČR;
  • definování prvků bezpečnostního systému.
 
 

powered by sirdik