Navigational analysis

1.5 Klíčová literatura

[1] Hlaváčková, D., Štorek, J., Fišer, V., Neklapilová, V., Vraspírová, H.: Krizová připravenost zdravotnictví. NC0 NZO, Brno, 2007, 198 s., ISBN 978-80-7013-452-8

[2] Kratochvílová, D.: Ochrana obyvatelstva. SPBI, Ostrava, 2005, 140 s., ISBN 80-86634-70-1

[3] Linhart, P.: Některé otázky ochrany obyvatelstva. ZSF JU, České Budějovice, 2006, 86 s., ISBN 80-7040-854-5

[4] Martínek, B. a kol.: Ochrana člověka za mimořádných událostí. MV – GŘ HZS ČR, Praha, 2003, 119 s., ISBN 80-86640-08-6

[5] Martínek, B., Linhart, P. a kol.: Ochrana obyvatelstva, modul E, učební pomůcka pro vzdělávání v oblasti krizového řízení. MV-GŘ HZS ČR, Praha, 2006. 127 s., ISBN 978-80-7251-298-0

[6] Rektořík, J. a kol.: Krizový management ve veřejné správě, teorie a praxe. Ekopress, s.r.o., Praha, 2004, 249 s., ISBN 80-86119-83-1

 
 

powered by sirdik