Navigational analysis

5.3.6 Ochrana specialistů

Specialisté chemického vojska a příslušných služeb záchranných systémů jsou kromě ochranné masky vybaveni ochrannými oděvy pro specialisty, které spolu s ochrannými maskami a příslušenstvím (boty, rukavice) dokonale chrání proti toxickým látkám a B-agens.

Patří k nim jednak hermetické, neboli izolační ochranné oděvy OPCH-75 (vojsková varianta) a SOO-CO (varianta pro CO stejného střihu, vyrobená z rozdílného materiálu, odolného proti některým průmyslovým chemikáliím a uhlovodíkovým sloučeninám).

Pro ztížené podmínky a dlouhodobou pracovní činnost byl zaveden do armády filtroventilační izolační oděv OPCH-90 a vyvinuta jeho varianta pro civilní ochranu, označená jako OPCH-90-CO. Z této varianty byl vyvinut a zaveden ochranný oděv pro nejtěžší podmínky (práci v prostředí s nedostatkem kyslíku a vysokými koncentracemi rizikových látek a v korozivním prostředí) OPCH-90-PO, kde se zdroj kyslíku pro dýchání – tlaková láhev – nosí pod oděvem. V používání u Hasičského záchranného sboru ČR jsou také podobné prostředky cizí provenience (Trelleborg, Dräger, MSA Auer a jsou i jiní).

Pro vybavení specialistů v ochraně proti B-agens včetně zdravotnického personálu jsou další prostředky ve vývoji a existuje snaha je maximálně odlehčit. K výbavě pro speciální použití patří dnes také ochranné prostředky pro raněné, případně potenciálně zasažené B-agens, které jsou (na rozdíl od analogických prostředků – vaků pro raněné v kontaminovaném prostředí) určeny pro totální izolaci postižených a tak ochranu zdravotnického personálu.

Pro úplnost je nutno připomenout, že do ochrany specialistů a také ochranu zdraví a životního prostředí patří speciální vybavení pracovišť, která jsou určena pro specializované práce s B-agens, od jeho detekce, identifikace až po výzkum. Takovou laboratoří disponuje například Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany.

SOO-CO opch 90 CO
opch-90-po
 
 

powered by sirdik