Navigational analysis

5.5 Klíčová literatura

[1] Bajgar, J.: Používání chemických zbraní a jednání o jejich zákazu. Nucleus HK, Hradec Králové, 2006, 180 s., ISBN 80-86225-75-5

[2] Balog, K., Bártlová, I.: Základy toxikologie. SPBI, Ostrava, 1998, 107 s., ISBN 80-86111-29-6

[3] Kotinský, P., Hejdová J.: Dekontaminace (v požární ochraně). SPBI, Ostrava, 2003, 126 s., ISBN 80-86634-31-0

[4] Kuna, P., Navrátil, L. a kol.: Klinická radiobiologie. MANUS, Praha, 2005, 222 s., ISBN 80-86571-09-2

[5] Linhart, P.: Některé otázky ochrany společnosti. MV – GŘ HZS ČR, Praha, 2005, 95 s., ISBN 80-86640-43-4

[6] Matoušek, J., Linhart, P.: CBRN – chemické zbraně. SPBI, Ostrava, 2005, 151 s., ISBN 80-86634-71-X

[7] Matoušek, J., Benedík, J., Linhart, P.: CBRN – biologické zbraně. SPBI, Ostrava, 2007, 186 s., ISBN 978-80-7385-003-6

[8] Matoušek, J., Österreicher, J., Linhart, P.: CBRN – jaderné zbraně a radiologické materiály. SPBI, Ostrava, 2007, 216 s., ISBN 978-80-7385-029-6

[9] Matoušek, J., Urban, I., Linhart, P.: CBRN – detekce a monizotování, fyzická ochrana, dekontaminace. SPBI, Ostrava, 2008, 232 s., ISBN 978-80-7385-048-7

[10] Patočka, J. a kol.: Vojenská toxikologie. Grada Publishing, Praha, 2004, 180 s., ISBN 80-247-0608-3

 
 

powered by sirdik