Navigational analysis

5.3.9 Objekt dekontaminace

Pod pojmem „objekt dekontaminace“ B-agens (dezinfekce) chápeme osoby, zvířata, vojenskou a jinou techniku a materiál, vnitřní prostory budov a terén. Používané metody a prostředky dekontaminace jsou navrženy tak, aby respektovaly specifika uvedených objektů, zejména v případě živých objektů byly dostatečně účinné a přitom šetrné k zdraví a životnímu prostředí, což je obecně značně obtížný požadavek.

Dekontaminace osob

SDOPro účely dekontaminace B-agens jsou v různých armádách zavedeny dezinfekční prostředky určené pro jednotlivce;ACHR-90 na rozdíl od dekontaminace otravných látek a toxinů to však není pravidlem. Obecně platí, že nejjednodušší prostředek, tj. pečlivé omytí povrchu těla za použití mýdla dokonale odstraní mikroorganizmy, které jsou na povrchu těla. Účinek se zvýší použitím mechanického principu, například kartáče, žínky s následujícím dokonalým oplachem.  Dezinfekce kůže vhodným dezinfekčním prostředkem na vodní bázi má dobré účinky a kromě toho dekontaminuje oplachovou vodu, což je významné pro zabránění sekundární infekce z odpadní vody.

V průběhu řady desetiletí byly zavedeny do armád různé sprchovací soupravy. V našich podmínkách je posledně zavedeným prostředkem Souprava pro dekontaminaci osob (SDO), která se skládá z nafukovacích stanů a sprchového zařízení s dodávkou teplé vody a energie, kterou mimo jiné může dodat například rozstřikovací automobil ACHR-90, případně z jiných čerpacích a energetických zdrojů.

Dekontaminace techniky a materiálu

Při dekontaminaci techniky a materiálu je potřeba vzít v úvahu vlastnosti konstrukčních a užitkových materiálů, zejména jejich různou citlivost resp. odolnost vůči zvýšené teplotě a vlivům chemikálií. Pro dekontaminaci B-agens připadá jako základní postup povrchová dekontaminace vodnými roztoky dezinfekčních činidel (nejlépe podporovaná mechanickým účinkem kartáčů apod.), působení těkavých dezinfektantů nebo působení zvýšené teploty.

Oděvní materiály se dekontaminují horkým vzduchem nebo dezinfikují varem po dobu nejméně čtvrt hodiny, méně odolné oděvní materiály se zahřívají ve vodě při 80 až 85 °C za přítomnosti detergentu.

PMP-79V České armádě byl zaveden již před několika desetiletími jednokomorový převozný polní dezinfektor PDP-1 nebo pozdější analogický dvoukomorový polní dezinfektor PDP-2. Pro dekontaminaci (dezinfekci) výstroje lze využít rovněž celé prací linky, kde efekt praní je potencován následným sušením horkým vzduchem a žehlením. Pro polní použití byla do Československé lidové armády zavedena polní mechanizovaná prádelna PMP-79. Praktické testy prokázaly vysokou účinnost systému při dekontaminaci výstroje kontaminované B-agens i otravnými látkami.

Dekontaminace vnitřních prostor

Pro dekontaminaci vnitřních prostor jsou vhodné těkavé dekontaminační prostředky nebo kapalné prostředky ve formě aerosolu. Pro tyto účely se využívá především formaldehyd, glutaraldehyd, beta-propiolakton nebo ethylenoxid.

Dekontaminace terénu

Velkoplošná dezinfekce terénu, která je značně pracná a drahá, zpravidla nepřipadá v úvahu. V řadě případů však je potřebná dekontaminace komunikací a jejich frekventovaných úseků. Pro tento účel je nejdokonalejším prostředkem zavedený univerzální odmořovací roztok (UOR) na bázi vysokoprocentního chlornanu vápenatého s přídavkem  1% motorové nafty jako solubilizátoru. Vzhledem k tomu, že mikroorganizmy jsou běžně vázány na prachové částice, připadá v úvahu jako podpůrný resp. nouzový prostředek proti jejich šíření kropení (oplach) povrchů vodou.

 
 

powered by sirdik