Navigational analysis

5.3.3 Fyzická ochrana proti biologickým agens

Významným elementem komplexní ochrany proti biologickým zbraním a B-agens je soubor metod a prostředků fyzické (technické) ochrany vojsk a obyvatelstva. Ty byly v minulosti vyvinuty pro ochranu proti chemickým zbraním, které se vyznačují vysokým účinkem v nízkých koncentracích plynů, par a aerosolů a u moderních nervově-paralytických látek zejména rychlým nástupem symptomů intoxikace, které již jsou schopné vyřadit živou sílu.

Podstatné je, že uvedené prostředky chrání jak proti plynům a parám, tak proti aerosolům pevných látek, což je relevantní z pohledu ochrany proti B-agens.

 
 

powered by sirdik