Navigational analysis

5.1.3 Organizační zabezpečení léčby
V této kapitole uvádíme pouze organizační podmínky zabezpečení léčby při postižení CBRN prostředky. Konkrétní léčba je uvedena v kapitolách 5.2, 5.3 a 5.4.

Specifičnost postižení CBRN vyžaduje dostatečné kapacity protilátek, vakcín, antibiotik, radioprotektiv apod., což není v možnostech nemocnice. Zásadní je zvládat princip alokace zdrojů a jejich dostupnosti, což je odborná vazba na resortní systém = mezinárodní dodávky atd.  Příkladem je stávající Národní pandemický plán; systém řešení vysoce virulentních nákaz, systém lékařské toxikologie a další.

Obdobně nárůst potřeby prostředků intenzivní péče jako jsou ventilátory, dávkovače a další přístroje, které jsou nezbytně nutné v prvních kritických hodinách, není řešitelný jinak než mechanizmem alokace zdrojů a příslušnými mechanizmy dostupnosti (dohody o poskytnutí zdrojů za krizových situací). Opět plně v kompetenci Plánu krizové připravenosti nemocnice, včetně možností resortu na státní dodávky nebo mezinárodní zdroje.

Součinnost s místními správními úřady zapojuje nemocnici i do epidemiologického šetření za účelem vyhledání všech potencionálně postižených osob a prevence sekundární kontaminace dalších osob (Program péče o kontakty). Pravidla nastavuje orgán ochrany veřejného zdraví (Plán protiepidemických opatření a výpis pro potřeby nemocnice).

ProvázanostPlánu krizové připravenosti nemocnices resortními systémy poskytování zdravotnické pomoci a péče o vybrané skupiny postižených je možná pouze za předpokladu znalosti obsahu, což je předmět připravenosti profesionálních krizových manažerů ve zdravotnictví, tzv. tajemníků krizového managementu.

 
 

powered by sirdik