Navigational analysis

5.1.5 Dílčí závěr
Smyslem krizové připravenosti resortu je důkladná a účinná příprava zdravotnické kritické infrastruktury sladěná s plány správních ústředních a krajských úřadů.

Závažnost situace je umocňována skutečností, že v důsledku nárůstu bombových útoků se spektrum fenoménu NBC rozšířilo  na rozměr fenoménu  CBRN resp. CBRNE (E – explosive) a za těchto podmínek se stávají stěžejními úkoly připravenosti resortu následné směry:

 • systém přípravy zdravotnického personálu v problematice CBRN k posílení přípravy a vzdělávání nemocnic;
 • metodika plánování pro lůžková zdravotnická zařízení a postupy péče o kontaminované pacienty při hromadném příjmu;
 • materiální zabezpečení zdravotnického zařízení ochrannými pomůckami a oděvy pro personál;
 • vybavení pro dekontaminaci;
 • mechanizmů alokace dostupných zdrojů k rozšíření kapacit nemocnic;
 • respektování principů krizového řízení při vlastním řízení zdravotnictví (Incident Command Systém);
 • respektování zásad výstavby bezpečnostního systému České republiky uvnitř rezortu a permanentní příprava;
 • vyprofilovat TOP CBRN tým s označením Jednotka rychlého zásahu Zdravotnické záchranné služby (JRZ ZZS) pro potřeby strategické (operační) úrovně řízení v sestavě:
  • vedení zásahového týmu - 1 lékař urgentní medicíny a medicíny katastrof + 1 záchranář – řidič vybavený osobním terénním vozidlem se spojovací a další komunikační technikou. Plní roli styčného místa rezortního systému a součinnostního místa mimo-resortních systémů (například s integrovaným záchranným sytémem, hasičským záchranným systémem);
  • zdravotnický odřad týmu, který tvoří 1 lékař urgentní medicíny a medicíny katastrof + 2 zdravotničtí záchranáři + zdravotní sestra se zaměřením na anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči + řidič záchranář vybavený sanitním vozidlem na úrovni Rescue;
  • logistický odřad týmu, který tvoří 1 zdravotnický záchranář a řidič záchranář. Tým má k dispozici transportní terénní vozidlo a kromě jiných úkolů zabezpečuje materiální podporu týmu (stany, dekontaminačni prostředky, odmořovací sprchy a další);

Další zázemí TOP CBRN týmu zajišťují krajské zdravotnické záchranné služby, institut Zdravotnické zabezpečení krizových stavů v Příbrami ve spolupráci s Okresní stanicí zdravotnické služby Příbram, Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany v. v. i. v Kamenné, Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové, katedrou urgentní medicíny a krizové medicíny Institutu pro další vzdělávání ve zdravotnictví a katedrou radiologie a toxikologie Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 
 

powered by sirdik