Navigational analysis

2.3.2 Prostředky Ministerstva zdravotnictví České republiky

Ministerstvo zdravotnictví má možnost v případě mimořádných událostí možnost využití tří rezervních zařízení. Jedno je součástí Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou (FTNsP) (Podzemní nemocnice KO 17). Zbývající dvě jsou dislokována v obci Hředle (Středočeský kraj) a ve městě Zábřeh na Moravě (Olomoucký kraj) a organizačně je zabezpečuje příspěvková organizace Zdravotnické zabezpečení krizových stavů se sídlem v Příbrami. Obě tato pracoviště jsou však z hlediska jejich přeměny na zdravotnické zařízení zakonzervována a v případě jejich aktivizace je potřeba několik dní k jejich uvedení do provozu. Nejedná se ani tak o opatření technická jako především o personální zabezpečení.

 
 

powered by sirdik