Navigational analysis

2.3.6 Úrazová nemocnice Brno

Úrazová nemocnice v Brně je zdravotnické zařízení, které je od 1. 1. 2009 pod správou Statutárního města Brna. Základním úkolem ústavu je specializovaná léčebně preventivní péče a vědeckovýzkumná činnost v oboru celé traumatologie a speciální chirurgie.

Nosným programem Úrazové nemocnice je plnit úkoly úrazového centra s nadregionální působností s dominantním zaměřením na péči o polytraumata a život ohrožující monotraumata. Úrazové centrum je koncipováno jako multidisciplinární chirurgické pracoviště, řešící problematiku úrazů a urgentní chirurgie. Idea je postavena na týmu vysoce specializovaných odborníků v jednotlivých chirurgických oblastech.

V rámci této organizace působí Traumateam, což je mobilní chirurgický tým určený pro poskytování odborné lékařské péče poraněným na místě katastrofy v ČR i v zahraničí po dobu 1 - 2 týdnů. Tým je složen z lékařů (zvl. traumatologie a anesteziologie, ale i další odbornosti), zdravotních sester (sálové, anesteziologické a intenzivní péče) a techniků. V Trauma teamu je nyní registrováno 42 členů: 22 lékařů, 17 zdravotních sester, technik, řidič a organizační pracovník.

Trauma team vznikl v roce 1987 a od té doby se účastnil několika zahraničních misí. Od roku 1997 je Trauma team registrován v registru Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN v Ženevě (Register of Military and Civil Defence Assets (MCDA), Office for Coordination of Humanitarian Affairs), od r. 2004 mezi týmy Rady EU pro civilní krizové situace (Civil Protection Intervention teams for Crisis Management) a od ledna 2005 také do systému pohotovostních sil OSN v New Yorku (UN Standby Arrangements System).

Od 1. 1. 2007 se po podepsání Dohody o plánované pomoci na vyžádání mezi Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru a Úrazové nemocnice Brno stal Trauma team ostatní složkou Integrovaného záchranného systému a je zařazen do Ústředního poplachového plánu České republiky.

 
 

powered by sirdik