Navigational analysis

5.1.4 Ukončení odezvy
  • Analýza řešení situace a její rozbor z hlediska efektivity a použitých postupů, to znamená detekovat slabá místa, chybná rozhodnutí a jejich příčiny. Pozornost je třeba věnovat technickému vyhodnocení a získané poznatky přenést do aktualizace a modernizace „Plánu krizové připravenosti nemocnice“;
  • vyhodnocení plánu psychologické podpory zaměstnanců a jejich rehabilitace, včetně výstupů k posílení ochrany personálu;
  • vyhodnotit všechna poranění a onemocnění u personálu a zajistit řešení z hlediska pojištění a možného vzniku nemoci z povolání;
  • vyčistit všechny prostory nemocnice a dořešit problematiku nebezpečného odpadu ve spolupráci s místními a státními úřady.
 
 

powered by sirdik