Navigational analysis

3.2 Klíčová literatura

[1] Kratochvílová, D.: Ochrana obyvatelstva. SPBI, Ostrava, 2005, 140 s., ISBN 80-86634-70-1

[2] Linhart, P.: Některé otázky ochrany společnosti. MV – GŘ HZS ČR, Praha, 2005, 95 s., ISBN 80-86640-43-4

[3] Linhart, P., Šilhánek, B.: Ochrana obyvatelstva v Evropě. MV – GŘ HZS ČR, Praha, 2005, 196 s., ISBN 80-86640-55-8

[4] Linhart, P.: Některé otázky ochrany obyvatelstva. ZSF JU, České Budějovice, 2006, 86 s., ISBN 80-7040-854-5

[5] Martínek, B. a kol.: Ochrana člověka za mimořádných událostí. MV – GŘ HZS ČR, Praha, 2003, 119 s., ISBN 80-86640-08-6

[6] Martínek, B., Linhart, P. a kol.: Ochrana obyvatelstva, modul E, učební pomůcka pro vzdělávání v oblasti krizového řízení. MV-GŘ HZS ČR, Praha, 2006. 127 s., ISBN 978-80-7251-298-0

 
 

powered by sirdik