Navigational analysis

6.3 Klíčová literatura

[1] Aderson, S. K., Sloan, S.: Historical dictionary of terorism. Lanham, Maryland and London: The Scarecrow Press, Inc. 2002. 515 s. ISBN 0-8108-4101-0

[2] Bílková, V., Nováková, J., Štruma, P.: Mezinárodní a evropské instrumenty proti terorismu a organizovanému zločinu. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003. 362 s. ISBN 80-7179-305-1

[3] Brzybohatý, M.: Terorismus I. 1. vyd. Praha: Police history, 1999. 141 s. ISBN 80-902670-1-7

[4] Brzybohatý, M.: Terorismus II. 1. vyd. Praha: Police history, 1999. 197 s. ISBN 80-902670-4-1

[5] Brzybohatý, M.: Současné vývojové trendy terorismu a vybrané pedagogické problémy výcviku speciálních jednotek. 1. vyd. Praha: PA ČR, 2001. ISBN 80-7251-073-8

[6] Eichler, J. : Terorismus a války na počátku 21. století. Karolinum, Praha, 2007, 352 s., ISBN 978-80-246-1317-8

[7] Fusek, J. a kol.: Biologický, chemický a jaderný terorismus. VLA JEP, Hradec Králové, 2003, 76 s., ISBN 80-85109-70-0

[8] Janošec, J.: Terorismus. ZSF JU, České Budějovice, 2009, 139 s.

[9] Matoušek, J., Linhart, P.: CBRN – chemické zbraně. SPBI, Ostrava, 2005, 151 s., ISBN 80-86634-71-X

[10] Matoušek, J., Benedík, J., Linhart, P.: CBRN – biologické zbraně. SPBI, Ostrava, 2007, 186 s., ISBN 978-80-7385-003-6

[11] Matoušek, J., Österreicher, J., Linhart, P.: CBRN – jaderné zbraně a radiologické materiály. SPBI, Ostrava, 2007, 216 s., ISBN 978-80-7385-029-6

[12] Matoušek, J., Urban, I., Linhart, P.: CBRN – detekce a monizotování, fyzická ochrana, dekontaminace. SPBI, Ostrava, 2008, 232 s., ISBN 978-80-7385-048-7

[13] Patočka, J. a kol.: Vojenská toxikologie. Grada Publishing, Praha, 2004, 180 s., ISBN 80-247-0608-3

[14] Prymula, R. a kol.: Biologický a chemický terorismus. Grada Publishing, Praha, 2002, 152 s., ISBN 80-247-0288-6

[15] Schmidt, A.P., Jingman, A.J.: Political Terorism. Center for International Affrairs, Harvard University, 1988, 2. vydání 2005, 675 s.

[16] Středa, L., Matoušek, J.: Vojenské rozhledy, 11 (43), 2002, ISSN 1210-3292

[17] Štětina, J. a kol.: Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Grada, Praha, 2001, 436 s., ISBN 80-7169-688-9

 
 

powered by sirdik