Navigational analysis

4.5.9 Příjem postižených

Obecným požadavkem na centrální příjmové pracoviště je příjmová hala (emergency, emergency hall) s volným přístupem a přímými linkami k jednotlivým funkčním jednotkám (RTG pracoviště, laboratoře, operační sály, převazovny apod.).

Režim práce spočívá v základním diagnosticko - prognostickém vyšetření určeným vedoucím lékařem příjmu, specifikujícím cílové pracoviště nemocnice k provedení výkonu. K dispozici pak musí mít dostatečný počet sanitářů k převozu každého postiženého z centrální vyšetřovny na cílové pracoviště; stejně tak dostatečný počet dokumentaristů k registraci, dokumentaci a přehledu.

V blízkosti centrálního pracoviště pak musí být záloha vnitronemocničních transportních prostředků (pojízdná křesla, nosítka, vysunovací stolky, podvozky, převazové stolky apod.).

Z hlediska efektivnosti centrálního příjmu je rozhodující organizace pracovních týmů – lékař, sestra, dokumentátor – sanitář + transportní prostředek → směr k cílovému pracovišti volnou cestou.

 
 

powered by sirdik