Navigational analysis

4.9 Klíčová literatura

[1] Folwarczny, L., Pokorný, J.: Evakuace osob. SPBI, Ostrava, 2006, 125 s., ISBN 80-86634-92-2

[2] Hlaváčková, D., Štorek, J., Fišer, V., Neklapilová, V., Vraspírová, H.: Krizová připravenost zdravotnictví. NC0 NZO, Brno, 2007, 198 s., ISBN 978-80-7013-452-8

[3] Kratochvílová, D.: Ochrana obyvatelstva. SPBI, Ostrava, 2005, 140 s., ISBN 80-86634-70-1

[4] Navrátil, L., Brádka, S.: Úkoly krizového managementu v ochraně obyvatelstva. ZSF JU, České Budějovice, 2006, 80 s., ISBN 80-7040-881-2

[5] Rektořík, J. a kol.: Krizový management ve veřejné správě, teorie a praxe. Ekopress, s.ro., Praha, 2004, 249 s., ISBN 80-86119-83-1

[6] Šenovský, M., Šenovský, P., Adamec, V.: Ochrana kritické infrastruktury. SPBI, Ostrava, 2007, 141 s., ISBN 978-80-7385-025-8

[7] Štětina, J. a kol.: Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Grada, Praha, 2001, 436 s., ISBN 80-7169-688-9

 
 

powered by sirdik