Navigational analysis

4.8.4 Opakované problémy a komplikace při řízení zásahu velitele zdravotnické složky

V současné době se velitel zdravotnické složky při mimořádné události může stále ještě setkávat s následujícími problémy v organizaci zdravotnického zásahu:

 • nízká úroveň laické první pomoci;
 • získávání zdravých a schopných dobrovolníků laiků ke spolupráci na zásahu;
 • nedostatek lékařů v časné fázi;
 • přeceňování rychlosti odsunu na úkor kvality ošetření (neposkytnutí farmak, infuzí, neprovedení intubace dýchacích cest, neposkytnutí ventilační podpory);
 • překotný živelný transport raněných bez třídění a první pomoci;
 • nesprávná distribuce raněných do nemocnic (zohledňovat kapacity);
 • zpožděný přísun zásob zdravotnického materiálu nebo nedostatečná zdravotnická logistika;
 • opožděný/zanedbaný přísun nápojů a občerstvení pro členy záchranných týmů;
 • zdravotnická dokumentace;
 • zajištění běžné zdravotní péče v postižené oblasti a jejím okolí a celé spádové oblasti;
 • nízká erudice praktických lékařů a ambulantních specialistů v právní problematice a poskytování první pomoci za mimořádných událostí.
 
 

powered by sirdik