Navigational analysis

4.5.1 Úvod

Poslední článek záchranného řetězce je tvořen zdravotnickým zařízením lůžkového typu, které se stává tzv. cílovým zařízením, schopným podle druhu a rozsahu poskytované pomoci zajistit osoby postižené vyvolávající příčinou. Význam nemocnic, zejména velkých, je určován jejich umístěním ve spádové oblasti a posloupností poskytovatelů zdravotní péče.

Nesmírně důležitá je součinnost mezi všemi nemocnicemi uvnitř přirozené spádové oblasti, ale i mimo ni. Všechna plánovaná opatření tvoří zásahový plán nemocnice (TRAUMAPLÁN) a jsou výrazem specifických podmínek dané nemocnice a prostředí, v kterém pracuje.

 
 

powered by sirdik