Navigational analysis

4.5.7 Příprava lůžek
Smyslem je připravit dostupná (prázdná, uvolněná a uvolňující se) lůžka na příjem nových osob:
  • zahajuje se propuštění a překlad pacientů a úklid prostor;
  • jednotky intenzívní péče se uklízejí, zvyšují svou kapacitu a své pacienty rozdělují na příslušné stanice, popř. na jiná oddělení;
  • lůžka neodkladná v maximální možné míře se uvolňují na plánované počty a připravují na příjem nových pacientů;
  • zvyšuje se kapacita lůžek nemocnice – v pobytových, společenských místech a místnostech, tělocvičně, využívají se všechny kapacity lékařských pokojů, všech lůžkových možností, včetně nemocničních škol, ubytoven apod.
 
 

powered by sirdik