Navigational analysis

4.5.8 Zásoby
Doporučení jsou taková, že výše zásob by měla odpovídat počtu možných obětí události, což se ne vždy musí krýt s výší provozních zásob nemocnice (zpravidla 3, 5 nebo 7 denní zásoby). Navíc je s tím spojen požadavek na průběžné obhospodařování těchto zásob – pravidelné kontroly a doplňování po uvolnění do běžné spotřeby. Výchozí je princip alokace zdrojů u dodavatele v režimu nepřetržité dodávky, včetně zvýšené.

 

Ukazatelé zásob

  • infúzní roztoky, krevní konzervy;
  • léky, obvazový materiál, nástroje;
  • sádrovací materiál, nemocniční nosítka, transportní nosítka;
  • nemocniční prádlo a provozní materiál.
 
 

powered by sirdik