Navigational analysis

4.5.6 Úprava režimu nemocnice

Vyhlášením režimu traumaplánu se běžné činnosti zastavují (spolu s odklonem na součinnostní zdravotnická zařízení, která neplní úlohu cílového zdravotnického zařízení), nové, resp. plánované výkony se nezahajují, rozdělané se dokončují a uvolňují se tak kapacity jednotlivých pracovišť (funkčních součástí zásahové struktury nemocnice). Ukončují se návštěvy, návštěvníci musí opustit nemocnici (působnost sester, ošetřovatelů a vnitřní služby nemocnice), vhodné je informování krátkou zprávou o důvodu tohoto opatření.

Provede se uvolnění, regulace a označení komunikací uvnitř nemocnice na principu vnitřního jednosměrného okruhu (odpovědnost vnitřní služby nemocnice, vrátnice apod.). Zůstávající pacienti nemocnice neopouští pokoje. Uzamykají se všechny nekontrolovatelné vedlejší vchody do budov nemocnice (vnitřní služba, bezpečnostní služba nemocnice). Zřizují se čekárny pro postižené, připravuje se systém registrace a dokumentace. Kuchyně přechází na režim tekutinového zajištění zásahových složek nemocnice.

Souhrnně se urychleně provádí přípravné práce pracovišť na příjem většího počtu postižených osob, včetně potřebné policejní součinnosti s volnou přístupovou cestou k nemocnici (nejširší možný vchod do nemocnice) spolu se značením.

Plnou kompetenci v této fázi má vedení zásahu – zásahový tým nemocnice – odborná skupina krizového štábu nemocnice.

 
 

powered by sirdik