Navigational analysis

4.5.3 Vyhlášení poplachu
Kontaktní místo nemocnice (4.5.2) vyhlašuje podle vnitřních poplachových směrnic poplach pro nemocnici, zpravidla v pořadí:
  • vedení nemocnice;
  • vedení dotčených klinik/oddělení → klinika/oddělení dále → vlastním lékařům, vrchním sestrám, sestrám, popř. ošetřovatelkám;
  • laboratořím a RTG pracovištím;
  • správě nemocnice;
  • kuchyni nemocnice;
  • rezervním silám;
  • součinnostním nemocnicím.

Poplach se vyhlašuje zvláštním, předem stanoveným postupem, s jasným obsahem hlášení v rámci vnitřního systému vyrozumění klíčových funkcí (pracovníků) nemocnice. Za tímto účelem se pravidelně vnitřní seznamy osob aktualizují.

 
 

powered by sirdik