Navigational analysis

4.5.11 Registrace a dokumentace

Registrace a dokumentace je nezbytnou součástí funkce zásahové nemocnice, která vytváří vlastní ucelený systém registrace a dokumentace zásahu. Odvozuje se od dokumentace přednemocniční neodkladné péče – TŘÍDÍCÍ KARTY záchranné služby, kterou je výhodné připnout k Průvodní kartě postiženého (průběžné číslování karet je samozřejmostí).

Průvodní karty je vhodné mít připraveny jako trojlist → l. list = pacient, 2. list = na schránku osobních věcí (plastikové pytle), 3. list = centrální příjem (doklad zásahového týmu krizového štábu nemocnice na centrálním příjmu).

Karta je záznamník pro nález při příjmu, návrh dalšího způsobu zdravotní péče, přehled o podaných lécích, jejich dávkování a v konečném důsledku se pak stává součástí nemocničního dekurzu postiženého.

 
 

powered by sirdik