Navigational analysis

4.5.5 Centrum zásahu
Po vyhlášení poplachu dovnitř nemocnice se organizuje Centrum zásahu, kde pracuje Zásahový tým krizového štábu nemocnice, na který se orientuje veškeré spojení a tok informací. Je zpravidla tvořen vedoucím lékařem, vrchní sestrou, posilami a zapisovatelem (záznam činností a rozhodnutí). Ten je zpravidla postaven určeným pracovištěm, schopným třídit a směrovat postižené na cílová pracoviště nemocnice, např. traumacentrem, emergency, chirurgie, infekční, interna, apod. podle charakteru převažujícího postižení, a způsobilým týmem zdravotnických pracovníků nemocnice.
 
 

powered by sirdik