Navigational analysis

4.5.2 Informování nemocnic
Je zajišťováno zdravotnickým operačním střediskem místně příslušné zdravotnické záchranné služby. Zpravidla je vypracován závazný text výzvy, kterým jsou předávány základní potřebné informace pro reakci nemocnice:

Obsah výzvy:

  • druh a charakter události (hromadné neštěstí, provozní havárie, přírodní či jiná katastrofa, dopravní neštěstí atd.);
  • místo a doba vzniku události;
  • předpokládaný počet postižených osob a převažující typ postižení;
  • předpokládaný příjezd prvních postižených do nemocnice (zpravidla I. pořadí odsunu = letecká záchranná služba, rychlá lékařská pomoc).

Reakce ústředny nemocnice

Od okamžiku přijetí výzvy přechází ústředna nemocnice na poplachový režim (ten je nutno specifikovat pro každý typ ústředny zvlášť) spočívající v odklonu normálních hovorů nemocnice a v uvolnění služebních (poplachových) linek.

 
 

powered by sirdik