Navigational analysis

4.8.3 Základní zdravotnické vazby velitele zdravotnické složky – nemocniční neodkladné péče, ochrana veřejného zdraví

Veškeré organizační a odborné aktivity zdravotnické záchranné služby v místě mimořádné události musí v záchranném řetězci navazovat na nemocniční neodkladnou péči a probíhat pod supervizí orgánů ochrany veřejného zdraví.

Obecné úkoly nemocniční složky:

Úkoly hygienické služby jsou dány zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

 
 

powered by sirdik