Navigational analysis

5.2.5 Fyzicky zneschopňující látky

Byla studována řada chemických látek, které účinkují na centrální nervovou soustavu a jejichž společným znakem je postižení spíše fyzických než duševních funkcí organizmu. Tyto látky vyvolávají různé příznaky, které vedou k fyzickému zneschopnění. Mezi nimi můžeme identifikovat dvě základní skupiny, a to tremorogenní látky a lathyrogenní látky:

  • Tremorogenní látky vyvolávají u experimentálních zvířat stav, podobný parkinsonickému symptomu u lidí, tj. třes hlavy a končetin, svalové záškuby a další příznaky.
  • Lathyrogenní  látky navozují hyperkinetický syndrom, charakterizovaný jemným třesem, nekoordinovanými pohyby hlavy, krouživými pohyby těla v obou směrech.

Mezi fyzicky zneschopňující toxiny, které byly testovány pro vojenské použití, náleží stafylokokový enterotoxin B, jehož zdrojem je „zlatý stafylokok“, grampozitivní Staphylococcus aureus. Je schopen navodit účinné fyzické zneschopnění, založené na vysoké afinitě enterotoxinů k buňkám sliznice střevní stěny.  Účinek se projeví rychlým nástupem příznaků, k nimž patří zvracení, průjem a žaludeční křeče s nárůstem tělesné teploty až na 39 °C a dehydratací organizmu. Příznaky odezní zpravidla do 24 hodin.

 
 

powered by sirdik