Navigational analysis

5.2.4 Polyvalentně působící dráždivé látky

Polyvalentně působící dráždivé látky jsou ve srovnání s klasickými dráždivými látkami účinnější (nižší práh účinku) a bezpečnější (podstatně vyšší smrtící koncentrace). Vedle toho se vyznačují kombinovaným dráždivým a okamžitým účinkem.

Během několika vteřin nastupují symptomy čpavého podráždění, připomínajícího pepř, a současně dráždění očí, sliznice nosu, nosohltanu a průdušek, popřípadě kůže, projevující se kašlem, kýcháním, dýchacími obtížemi, nevolností, bolestmi hlavy, zvracením aj..

Ochrana a první pomoc jsou identické jako u dráždivých a zneschopňujících látek .

 
 

powered by sirdik