Navigational analysis

4.6.3 Krajské zdravotnictví a krajský bezpečnostní systém
  • Napojení zdravotnictví na krizové orgány krajského úřadu zajišťují Bezpečností rada kraje a Krizový štáb kraje – zajišťuje přítomnost ředitele Územního střediska záchranné služby v Bezpečnostní radě kraje podle § 7 Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb., obdobně směrem ke krizovému štábu kraje, v postavení zástupce zdravotnictví kraje. Z tohoto postavení vyplývá jeho role při přenosu úkolů krizové připravenosti kraje na zdravotnictví kraje prostřednictvím odborného útvaru krajského úřadu – odbor zdravotnictví. Tímto útvarem je zabezpečována základní funkce správního úřadu v odvětví zdravotnictví za plného využití dostupných nástrojů legislativy nejen krizové, ale i rezortní, směrem k jednotlivým poskytovatelům zdravotní péče a zdravotnických služeb.
  • Z postavení ředitele zdravotnické záchranné služby – základní složky integrovaného záchranného systému – je v podmínkách zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, nositelem úkolů i v oblasti připravenosti na záchranné a likvidační práce v prostorech mimořádných událostí a jejich odborné napojení na ostatní zdravotnická zařízení (ostatní složky integrovaného záchranného systému), ale i v problematice připravenosti zdravotnictví správního celku na fungování za podmínek navozených mimořádnými událostmi a krizovými situacemi.
 
 

powered by sirdik