Navigational analysis

4.6.1 Úvod

Skutečnost, že transformace veřejné správy se dotkla citelně soustavy středisek zdravotnických záchranných služeb, posunula nejen úroveň, ale i rozsah přijímaných opatření, které by měly zajistit požadovaný stav připravenosti poskytovatele přednemocniční neodkladné péče pro potřeby mimořádných událostí a krizových situací. Základní charakteristika poskytovatele přednemocniční neodkladné péče, tj. zdravotnické záchranné služby, je určena jeho postavením zdravotnického zařízení v systému zdravotní péče, s odbornou vazbou na ostatní zdravotnická zařízení schopná navázat neodkladnou péčí a poskytnou kompletní péči o postiženou osobu. Nejen z tohoto důvodu je zdravotnická záchranná služba součásrezortního systému krizové připravenosti a její připravenost podléhá odbornému řízení rezortu, který sleduje jednotnou zdravotní politiku, zajišťování zdravotní péče, včetně přednemocniční neodkladné péče, a proto její zakomponování do připravenosti správních celků nemůže jít mimo rezortní koncept.

 
 

powered by sirdik