Navigational analysis

4.6.6 Krizová logistika zdravotnické záchranné služby

K uložení MODULU PODPORY TRAUMAPLÁNU a MODULU KRIZOVÉ PODPORY je využíváno skladové hospodářství krizového managementu zdravotnické záchranné služby, kde je materiál seskupen do souprav podle funkčního určení, řazený do sledů k vyvezení v pořadí důležitosti; obhospodařován podle zásad hospodaření se svěřeným materiálem, ošetřován v rozsahu předepsaných prací, kontrol, revizí a zkušebního provozu; evidován a uložen podle evidenčních listů.

Uložení je řešeno transportními obaly tak, aby manipulace s materiálem jednotlivých souprav byla pro obsluhu jednoduchá, návodná a rychle realizovatelná.

Moduly souprav umožňují různé kombinace pro vytvoření pracovišť v závislosti na potřebě, typu postižení a počtu postižených a to do doby nastartování nouzových režimů správního celku, resp. rezortu. 

Objemy krizové logistiky v rámci kraje je racionální rozložit tak, aby vykrývaly potřeby kraje a zajistily dostupnost i přes přirozené překážky, kterými jsou zpravidla vodní toky, kopcovité (horské) bariéry apod.

Schéma krizového managementu nositele přednemocniční neodkladné péče.

priloha9priloha10

 
 

powered by sirdik