Navigational analysis

5.4.6 Další ochranná, záchranná, likvidační a nápravná opatření

Jaderné údery i jednotlivé akty potenciálního jaderného a radiologického terorizmu mohou vedle primárních ničivých účinků způsobit celou řadu dalších sekundárních účinků, jako jsou především požáry, výbuchy, závaly, poškození až zničení stavebních konstrukcí, dopravních zařízení, sociálních infrastruktur aj. Ochranná a záchranná opatření budou proto zahrnovat vedle hašení požárů i vyprošťování. Podle rozsahu, zasažené oblasti nepůjde o jednoduchý proces, neboť zejména při větším počtu jaderných úderů půjde o obraz totálního ničení – jaderné apokalypsy. Je třeba počítat s tím, že i personál záchranných útvarů všeho druhu včetně infrastruktur bude zčásti sám vyřazen. Dále je nutno kalkulovat s tím, že budou rozrušeny dopravní, spojovací, energetické a zásobovací systémy včetně rozvodu vody a sanitárních odpadních systémů, takže zejména zdravotní problémy budou narůstat a daná postižená oblast obtížně překoná tuto situaci vlastními silami a prostředky.

Proto krizová připravenost musí fungovat jako vícestupňový systém, řízený na subregionální, regionální i celostátní úrovni včetně aktů nadnárodní solidarity, jako v případech humanitárních katastrof jiného původu.

Soubor primárních a sekundárních účinků hromadných jaderných úderů je nutno pokládat za extrémní případ velkorozměrové humanitární a ekologické katastrofy, jakou lidská společnost dosud nepoznala. Věříme, že se s ní nesetká nikdy ani v budoucnu.

 
 

powered by sirdik