Navigational analysis

4.4.4 Vnitřní vazby traumatologického plánu
Za účelem postupného rozvinování jednotlivých opatření traumatologického plánu zajistí vedoucí úseků rozpracování zásad tohoto traumatologického plánu do provozních pokynů jednotlivých úseků – směrnic (Harmonogram traumatologického plánu úseku) a to za účelem stanovení postupů řešení dílčích úkolů v souladu se záměrem traumatologického plánu. Tyto pokyny jednotlivých úseků jsou součástí traumatologického plánu zdravotnické záchranné služby a trvale k dispozici pro zdravotnická operační střediska k nezbytné koordinaci.

Reálný postup Územního střediska záchranné služby v dané situaci je regulován pokyny ředitele střediska (krizovým týmem) vždy operativně v závislosti na vývoji události.

Základním operačním dokumentem traumatologického plánu je „Mapa traumatologického plánu střediska, kde je v průběhu řešení události prováděn záznam chronologie opatření a řešení. Za její vedení v průběhu zásahu odpovídá pult krizového managementu střediska.

 
 

powered by sirdik