Navigational analysis

4.4.2 Řízení Územního střediska záchranné služby

Okamžikem přechodu střediska na režim traumatologického plánu řídí Územní středisko záchranné služby v plném rozsahu ředitel. Ten je ze své funkce vedoucího pracovníka přímo nadřízený všem příslušníkům Územního střediska záchranné služby, kteří jsou povoláni k výkonu služby (podle plánu vyrozumění a svolání).

Středisko v režimu traumatologického plánu především zajišťuje následující úkoly ve prospěch kraje (případně i hlavního města Prahy):

 • trvalé spojení se středisky leteckých služeb (LZS) sousedních územních středisek záchranných služeb (Praha, Plzeň, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, České Budějovice, Jihlava, Brno, Olomouc, Ostrava) za účelem vytvoření funkční jednotné sítě letecké záchranné služby na území České republiky pro účely koordinovaného postupu při poskytování přednemocniční neodkladné péče jak všemi primárními zásahy, tak zejména všemi sekundárními zásahy a transporty, ale i při nasazení záchranných služeb na likvidaci následků hromadného postižení osob;
 • funkční propojení zdravotnických operačních středisek v regionu kraje do jednotné sítě kraje za účelem koordinovaného postupu při řešení potřeb přednemocniční neodkladné péče ve vazbě na zdravotnická zařízení kraje, popř. na území hl. m. Prahy, která mají působnost celorepublikovou, včetně zajištění funkce soustavy přednemocniční neodkladné péče při jejím nasazení při výskytu hromadného postižení osob kdekoliv na území České republiky;
 • výstavbu a koordinaci záchranného řetězce v oblasti poskytování přednemocniční neodkladné péče v nestandardních podmínkách postupným nasazováním kapacit zdravotnických záchranných služeb a doplňkových kapacit na územním principu v závislosti na rozsahu události a rozsahu postižení;
 • trvalou připravenost k aktivaci předurčených specializovaných týmů zdravotnických zařízení kraje typu traumatologický tým, popáleninový tým, plastický tým apod., pro případ jejich nutného nasazení do prostoru výskytu hromadného postižení osob k posílení vysoce odborných kapacit zdravotnických zařízení;
 • připravenost logistiky za účelem zajištění funkčního přísunového a odsunového ramene potřeb a zásob určených k likvidaci zdravotních následků po linii startovací dávky → pohotovostní zásoby → zvláštní zásoby → rezervy státu.

Za tímto účelem zajišťuje přípravu smluvních vztahů pro tvorbu sítě zdravotnických zařízení, která je základem traumatologické podpory řešení mimořádných událostí spojených s výskytem hromadného postižení osob (charakteristika tvorby a plnění úkolů sítě zdravotnických záchranných služeb kraje je součástí traumatologického plánu Územního střediska záchranné služby).

 Režim traumatologického plánu se zpravidla vyhlašuje:

 • přijetím výzvy o hromadném počtu postižených od zdravotnického operačního střediska oblasti na území kraje spolu s požadavkem na posílení kapacit záchranného systému oblasti v prostoru výskytu hromadného postižení osob;
 • přijetím výzvy od zdravotnického operačního střediska jiného Územního střediska záchranné služby na území České republiky s požadavkem na posílení kapacit letecké záchranné služby v prostoru výskytu stavů bezprostředního ohrožení života a zdraví na postiženém území České republiky;
 • na základě výzvy operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému správního celku (oblasti kraje, popř. operačního a informačního střediska krajského správního úřadu, hlavního města Prahy), popř. operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému České republiky (Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky), popř. vyhlášením některého z krizových stavů;
 • na základě výzvy Ministerstva zdravotnictví České republiky (krizového štábu Ministerstva zdravotnictví ČR) k přímé podpoře záchranné akce na území České republiky nebo mimo území České republiky v rámci mezinárodní zdravotnické pomoci;
 • na základě výzvy Ministerstva zdravotnictví k účasti na humanitární záchranné akci nebo k účasti na humanitární pomoci České republiky v zahraniční.

Podle charakteru události ředitel střediska:

 • přímo řídí uplatňování opatření traumatologického plánu z místa řízení (pracovna ředitele), které je místem soustředění týmu krizového štábu střediska (seznam členů krizového štábu);
 • k řízení využívá předsunutého místa řízení (vozidlo zásahu) k prostoru výskytu hromadného postižení osob, které je místem členů krizového štábu tvořící posádku mobilního místa řízení (seznam členů mobilního místa řízení).

K výstavbě týmů je přednostně využíván úsek ředitele střediska – Harmonogram opatření traumatologického plánu úseku ředitele – Směrnice pro činnost úseku ředitele střediska.

 
 

powered by sirdik