Navigational analysis

4.4.1 Úvod
V souladu s platným Organizačním řádem Územního střediska záchranné služby je pro potřeby traumatologického plánu plně využíváno celé Územní středisko záchranné služby (středisko) prostřednictvím účelné restrukturalizace organizační struktury a systému řízení tak, aby byly vykryty potřeby kraje ve smyslu ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o zřízení vyšších územních samosprávních celků, i potřeby podpory, např. hlavního města Prahy ve smyslu platného zákona o hl. m. Praze.
 
 

powered by sirdik