Navigational analysis

4.2.4 Smysl řešení
Smyslem celého souboru „systémových opatření“ je zajištění postupného narůstání možností uvnitř rezortu zdravotnictví s cílem zabezpečit funkčnost systému poskytování zdravotní péče prostřednictvím optimálního využívání struktury systému, její dostupnosti, včetně nutné podpory mimorezortními kapacitami (dodávkami vstupů pro funkčnost systému).
 
 

powered by sirdik