Navigational analysis

4.2.3 Přístup k řešení
Pokrýt spektrum požadavků na poskytování zdravotní péče jak ve standardních, tak nestandardních podmínkách si vyžaduje systémové a systematické řešení, vycházející z  aktuálních a reálných možností poskytovatelů péče, a to zejména v úrovních:
  • Standardní přednemocniční neodkladné péče prostřednictvím záchranného systému, resp. zdravotnického záchranného systému, ve smyslu § 18 b) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění, a prováděcích vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR (vyhl. č. 434/1992 Sb. v platném znění).
    Nástrojem záchranného systému je záchranný řetězec
    se svým řetězcem přežití z prostoru výskytu zdravotního postižení až do prostor nemocniční péče, za využití maximálně efektivní integrace všech složek přednemocniční neodkladné péče.

Nástrojem pro zajišťování nezbytných dodávek prací a služeb je krizový plán správního celku, který obsahuje nezbytné dodávky zdravotnických prací a služeb obyvatelstvu postiženého správního celku, bez kterých nelze překonat krizovou situaci (zákon č. 241/2000 Sb. a vyhláška č. 498/2000 Sb.), a dodavatelé zajišťují tyto potřeby plánem krizové připravenosti.

 
 

powered by sirdik