Navigational analysis

4.2.2 Rámec řešení
Rámec pro koncepční a obsahové řešení připravenosti rezortu zdravotnictví na zvládnutí zdravotních následků mimořádných situací je vymezen prostřednictvím sady tzv. krizových stavů (stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav) – ústavní zákon č. 110/1998 Sb., a zákon o krizovém řízení (zákon č. 240/00 Sb.).

Systém poskytování zdravotní péče, který je opřen o existenci samostatných poskytovatelů zdravotní péče, je tak postaven před náročný úkol zajistit připravenost svého fungování i za podmínek, které budou navozeny takovými událostmi, jenž si vynutí vyhlášení některého krizového stavu, a to za plného využití rezortní legislativy a aktů řízení rezortu (především zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění).

 
 

powered by sirdik